Financování

Velmi dobře rozumíme požadavkům klientů, kteří používají užitková vozidla ke svému podnikání. Víme, že pořízení vozidla musí předcházet důkladná analýza potřeb zákazníka a uvědomujeme si, že spokojenost našich klientů bude závislá na rychlosti a rozsahu poprodejních služeb.

Proto jsme u značky Citroën vybudovali specializovaná obchodně-servisní BusinessCentra a zavazujeme se poskytovat našim zákazníkům expertní služby na úrovni prodeje a rozšířené služby v servisní oblasti.

Financování úvěrem

Citroën Jumpy

Jste vlastníkem předmětu financování – vozidlo účetně odepisuje klient, klient je také majitelem vozidla. Daňově uznatelným nákladem pro klienta je odpis předmětu a výše úroků, nárok na celý roční odpis v roce převzetí vozu.

Možnost využití státních dotací a příspěvků (např. zdravotně postižení, neziskové organizace a jiné).

Komplexní nabídka pojistných služeb – součástí produktu je výhodné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet, pojištění čelního skla

  • financování je poskytováno na dobu od 6 měsíců
  • v měně smlouvy Kč/EUR
  • až na 90 % hodnoty předmětu financování
  • s pravidelnými měsíčními splátkami

Financování leasingem

Mimořádná leasingová splátka – od 10 % do 70 % z pořizovací ceny předmětu financování – vyšší mimořádná splátka na počátku sníží splátky v průběhu financování. Individuálně financování až 100 % pořizovací ceny předmětu bez DPH.

Doba trvání smlouvy – standardně 36 – 84 měsíců 

Zůstatková hodnota – volbou vyšší zůstatkové hodnoty (běžná zůstatková hodnota je 1000 Kč bez DPH) si snížíte splátky v průběhu financování. Zůstatkovou hodnotu uhradíte až při ukončení smlouvy, nebo máte možnost si ji nechat opětovně profinancovat.

Leasingem u nás můžete profinancovat nové i použité automobily

Mimorozvahové financování – předmět financovaný formou finančního leasingu nevstupuje do majetku vaší společnosti.

Výhody operativního leasingu

Operativní leasing

Využíváte dopravní prostředek a veškeré starosti o něj zůstanou na nás:

  • operativní leasing bez služeb vhodný zejména pro soukromé osoby, garantovanou výší ZH se sníží pravidelný měsíční výdaj za užívání předmětu, zároveň s koncem smluvního období se vrácením vozidla zbavujete starosti o použité vozidlo a otevírá se tak cesta k novému modelu
  • operativní leasing se službami zahrnuje možnost volby různého rozsahu služeb (registrační náklady, silniční daň, poplatek za rádio, údržba a pravidelný servis, zimní pneumatiky, pojištění a další volitelné služby)

Pomůžeme vám optimalizovat cash flow a plánovat náklady:

  • volba různého rozsahu servisních služeb
  • daňově uznatelným nákladem jsou pro vás leasingové splátky v plné výši
  • docílení naprosté kontroly nad výdaji souvisejícími s předmětem

Operativní leasing je vhodný především pro financování nových předmětů.

Pro další informace se s důvěrou obraťte na naše certifikované prodejce zde.