Společnost CITY - CAR a.s. realizuje projekt Vzdělávání ve společnosti CITY - CAR a.s. s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004482.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.